Мен «ОЗОН Рокет Казахстан» ЖШС (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Түрксіб ауданы, Әлмерек ш. а., 1 ү., БСН 210 840 024 207) менің дербес деректерімді жинауға, өңдеуге келесі шарттармен келісім беремін:
1. Жинау, өңдеу мақсаты — мүмкін болатын ынтымақтастықты талқылау үшін менімен байланыс;
2. Жинауға, өңдеуге келісім берілетін дербес деректердің тізбесі — ТАӘ, байланыс телефонының нөмірі және e-mail.
3. Келісім жоғарыдағы мақсатқа жету үшін қажетті мерзім ішінде қолданылады, бірақ кез келген жағдайда мен «ОЗОН Рокет Қазақстан» ЖШС атына өтінім жіберген күннен бастап 3 (үш) айдан аспайды.
4. Жасауға келісім берілетін дербес деректермен жасалатын іс-қимылдар тізбесі және өңдеу тәсілдерінің сипаттамасы — автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып және/немесе осындай құралдарды пайдаланбай дербес деректерді жинақтау, жүйелеу, сақтау, өзгерту, толықтыру, пайдалану, бұғаттау және жою. "ОЗОН Рокет Казахстан" ЖШС менің дербес деректерімді, соның ішінде трансшекаралық (Ресей Федерациясының аумағына) бір тұлғалар тобына кіретін үшінші тұлғаларға (Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексінің 165-бабы бойынша) "ОЗОН Рокет Қазақстан" ЖШС-мен беруді жүзеге асыруға құқылы. Бұл ретте "ОЗОН Рокет Қазақстан" ЖШС менің дербес деректеріммен үшінші тұлғалардың әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін менің алдымда толық жауапты болады.